نمایش 1–24 از 160 نتیجه

شلف مفهومی مدل شازده‌کوچولو SHSK358

۵۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل شازده‌کوچولو SHSK358 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل شازده‌کوچولو SHSK287

۷۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل شازده‌کوچولو SHSK287 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل زوم SHZ456

۵۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل زوم SHZ456 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل برنده SHB547

۵۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل برنده SHB547 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل چرا؟ SHCH876

۵۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل چرا؟ SHCH876 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل راه SHR124

۵۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل راه SHR124 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل پشت‌دیوار SHPD448

۵۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل پشت‌دیوار SHPD448 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل عناصر چهارگانه SHA444

قیمت اصلی ۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۰,۰۰۰ تومان است.

شلف مفهومی مدل عناصر چهارگانه SHA444 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل مسافرت SHM106

قیمت اصلی ۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۰,۰۰۰ تومان است.

شلف مفهومی مدل مسافرت SHM106 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل زمان SHZ678

۵۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل زمان SHZ678 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل تلویزیون SHTV88

۵۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل تلویزیون SHTV88 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل تیمورک SHTW587

۷۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل تیمورک SHTW587 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل استایل SHST214

۷۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل استایل SHST214 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل قاشق و چنگال SHGC345

۷۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل قاشق و چنگال SHGC345 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل خنده SHKH744

۵۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل خنده SHKH744 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل آواز در باران SHAB124

۷۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل آواز در باران SHAB124 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل آرایشگر SHA988

۷۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل آرایشگر SHA988 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل سرچ SHS722

۵۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل سرچ SHS722 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل جاده SHJ144

۵۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل جاده SHJ144 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل پیانو SHP931

۵۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل پیانو SHP931 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل پنگوئن SHPA293

۷۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل پنگوئن SHPA293 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل رنگ‌آمیزی SHPA712

۷۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل رنگ‌آمیزی SHPA712 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل چشم‌باز SHOP284

۷۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل چشم‌باز SHOP284 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل سیبیل SHSI745

۵۷۸,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل سیبیل SHSI745 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف و باکس

قفسه‌های جادویی: داستانی از نظم و زیبایی

در آپارتمان کوچکی که پر از شور و نشاط بود، دو خواهر به نام‌های سارا و تینا زندگی می‌کردند. سارا، دختری باهوش و منظم بود و تینا عاشق خلاقیت و بازیگوشی. اتاقشان انعکاسی از شخصیت‌هایشان بود؛ قفسه‌های کتاب سارا مرتب و منظم، و اسباب‌بازی‌های تینا در گوشه‌ای پراکنده.

یک روز، مادرشان با ایده‌ای جدید به خانه آمد. او دو قفسه‌ی دیواری چوبی زیبا به همراه داشت، یکی برای سارا و دیگری برای تینا. سارا با خوشحالی قفسه را به دیوار اتاقش نصب کرد و با دقت کتاب‌هایش را روی آن چید. قفسه‌ی تینا اما داستانی دیگر داشت. او با خلاقیت خود، قفسه را به یک دنیای جادویی تبدیل کرد. تینا با استفاده از جعبه‌های رنگی، قفسه را به خانه‌ی عروسک‌هایش تبدیل کرد و با اسباب‌بازی‌هایش، قصه‌های شگفت‌انگیزی خلق کرد.

قفسه‌های جادویی، نظم و زیبایی را به اتاق خواهران هدیه دادند. قفسه‌ی سارا، فضایی برای مطالعه و تمرکز ایجاد کرد و قفسه‌ی تینا، به دنیای خلاقیت و بازی او نظم بخشید.

شلف دیواری، راه حلی برای هر فضا

شلف‌های دیواری، قفسه‌هایی هستند که به دیوار نصب می‌شوند و فضایی برای ذخیره‌سازی و نظم‌دهی به وسایل مختلف ایجاد می‌کنند. این قفسه‌ها در طرح‌ها و جنس‌های مختلف، از جمله چوبی، فلزی و ام‌دی‌اف، تولید می‌شوند و می‌توان از آن‌ها در هر فضایی، از جمله اتاق خواب، پذیرایی، آشپزخانه و حتی حمام استفاده کرد.

شلف مخصوص اتاق خواب

اتاق خواب، فضایی خصوصی برای استراحت و مطالعه است. شلف‌های دیواری می‌توانند به نظم‌دهی کتاب‌ها، لوازم دکوری، قاب عکس‌ها و سایر وسایل شخصی کمک کنند. انتخاب شلف مناسب برای اتاق خواب، به سلیقه‌ی شخصی و نوع دکوراسیون اتاق بستگی دارد.

شلف مخصوص اتاق کودک

اتاق کودک، فضایی پر از رنگ و خلاقیت است. شلف‌های دیواری می‌توانند به نظم‌دهی اسباب‌بازی‌ها، کتاب‌های قصه و لوازم نقاشی کمک کنند. شلف‌های مخصوص اتاق کودک، در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع تولید می‌شوند و می‌توان از آن‌ها برای ایجاد فضایی شاد و جذاب برای کودکان استفاده کرد.

باکس دیواری، مکمل قفسه‌های جادویی

باکس‌های دیواری، جعبه‌های بدون درب هستند که به دیوار نصب می‌شوند و فضایی برای ذخیره‌سازی وسایل مختلف ایجاد می‌کنند. باکس‌های دیواری، در جنس‌ها و طرح‌های مختلف تولید می‌شوند و می‌توان از آن‌ها به عنوان مکمل قفسه‌های دیواری استفاده کرد.

خرید شلف دیواری و باکس دیواری

برای خرید شلف دیواری و باکس دیواری، باید به موارد مختلفی از جمله جنس، طرح، ابعاد، نوع کاربرد و قیمت توجه کرد. فروشگاه‌های اینترنتی مستر چوبی، انواع شلف و باکس دیواری را عرضه می‌کند.

داستان قفسه‌های جادویی، داستانی از نظم و زیبایی بود. شلف‌ها و باکس‌های دیواری، راه حلی برای نظم‌دهی و زیبایی هر فضایی هستند. با انتخاب شلف و باکس مناسب، می‌توانید به فضای خود نظم و زیبایی ببخشید و از خلاقیت خود برای خلق دنیایی جادویی استفاده کنید.

شلف و باکس دیواری: نظم و زیبایی در عین سادگی

شلف و باکس‌های دیواری، قفسه‌هایی با تنوع بی‌نظیر در طرح، جنس و کاربرد هستند که به شما در نظم‌دهی و زیبایی‌بخشی به فضاهای مختلف منزل، اعم از پذیرایی، اتاق خواب، آشپزخانه و حتی محیط‌های اداری کمک می‌کنند.

مزایای استفاده از شلف و باکس دیواری:

 • صرفه‌جویی در فضا: شلف‌ها با نصب بر روی دیوار، از فضای عمودی استفاده می‌کنند و بدون اشغال فضای کف، محلی برای قرارگیری لوازم دکوری، کتاب، گلدان و... را فراهم می‌کنند.
 • تنوع در طراحی: شلف‌ها در طرح‌ها، رنگ‌ها و جنس‌های مختلفی مانند چوبی، فلزی، ام دی اف و... تولید می‌شوند که به شما امکان انتخاب متناسب با سلیقه و دکوراسیون منزلتان را می‌دهند.
 • کاربردهای متنوع: از شلف‌ها می‌توان در مکان‌های مختلفی مانند پذیرایی، آشپزخانه، اتاق خواب، اتاق کودک، محل کار و... استفاده کرد.
 • نصب آسان: نصب شلف‌ها به طور معمول آسان بوده و نیاز به تخصص خاصی ندارد.
 • قیمت مناسب: شلف‌ها در مقایسه با بسیاری از قفسه‌ها و کتابخانه‌ها، قیمت مناسب‌تری دارند.

انواع شلف و باکس دیواری:

شلف دیواری ساده:

این نوع شلف‌ها در طرح‌های ساده و بدون قفسه‌های اضافی تولید می‌شوند و برای قرارگیری قاب عکس، گلدان و... مناسب هستند.

شلف باکس‌دار:

این نوع شلف‌ها علاوه بر قفسه‌های باز، دارای تعدادی باکس نیز هستند که برای قرارگیری لوازم دکوری و یا وسایلی که نیاز به نظم‌دهی دارند، مناسب هستند.

شلف کتابخانه‌ای:

این نوع شلف‌ها دارای قفسه‌های متعدد و طبقاتی هستند و برای قرارگیری کتاب و لوازم تحریر ایده‌آل هستند.
شلف مخصوص آشپزخانه: این نوع شلف‌ها از جنس‌های مقاوم به رطوبت و چربی ساخته می‌شوند و برای قرارگیری ادویه، ظروف و... مناسب هستند.

شلف مخصوص اتاق کودک:

این نوع شلف‌ها در طرح‌ها و رنگ‌های شاد و کودکانه تولید می‌شوند و برای قرارگیری اسباب‌بازی و لوازم کودک مناسب هستند.

نکاتی برای انتخاب شلف و باکس دیواری:

 • اندازه و ابعاد: شلف را متناسب با فضای مورد نظر خود انتخاب کنید.
 • جنس: جنس شلف را با توجه به محل استفاده و سلیقه خود انتخاب کنید.
 • طرح و رنگ: شلف را متناسب با دکوراسیون منزلتان انتخاب کنید.
 • وزن: شلفی را انتخاب کنید که توانایی تحمل وزن لوازم مورد نظر شما را داشته باشد.
 • قیمت: شلف‌ها در بازه قیمتی متنوعی عرضه می‌شوند، بودجه خود را در نظر بگیرید.

خرید شلف و باکس دیواری:

شما می‌توانید شلف و باکس دیواری را از فروشگاه‌ مسترچوبی به صورت آنلاین خریداری کنید.

فروشگاه مسترچوبی:

فروشگاه مسترچوبی، عرضه‌کننده انواع شلف و باکس دیواری با تنوع بی‌نظیر در طرح، جنس و کاربرد است. این فروشگاه با ارائه ضمانت کیفیت و قیمت مناسب، امکان خریدی آسان و مطمئن را برای شما فراهم کرده است.

ایده‌هایی برای استفاده از شلف و باکس دیواری:

در پذیرایی:

 • برای قرارگیری قاب عکس، گلدان، مجسمه و سایر لوازم دکوری
 • برای ایجاد فضایی برای کتاب‌ها و مجلات
 • برای قرارگیری ظروف پذیرایی و دکوری

در اتاق خواب:

 • برای قرارگیری کتاب‌ها و لوازم تحریر
 • برای قرارگیری لوازم دکوری و آباژور
 • برای ایجاد فضایی برای لباس‌ها و اکسسوری‌ها

در آشپزخانه:

 • برای قرارگیری ادویه، ظروف و حبوبات
 • برای ایجاد فضایی برای گلدان‌های کوچک و گیاهان آپارتمانی
 • برای قرارگیری لوازم برقی کوچک

در اتاق کودک:

 • برای قرارگیری اسباب‌بازی و لوازم کودک
 • برای ایجاد فضایی برای کتاب‌ها و نقاشی‌های کودک
 • برای قرارگیری عروسک‌ها و حیوانات اسباب‌بازی

در محیط کار:

 • برای قرارگیری کتاب‌ها و اسناد
 • برای ایجاد فضایی برای لوازم دکوری و گلدان
 • برای قرارگیری لوازم اداری

نکاتی برای چیدمان شلف و باکس دیواری:

 • از شلف‌ها برای ایجاد نظم و تعادل در فضا استفاده کنید.
 • از شلف‌ها برای ایجاد نقطه کانونی در دکوراسیون استفاده کنید.
 • از شلف‌ها برای نمایش لوازم دکوری و خاطره‌انگیز خود استفاده کنید.
 • از شلف‌ها برای ایجاد فضایی برای گیاهان آپارتمانی استفاده کنید.
 • از شلف‌ها برای روشن‌تر کردن فضای منزل استفاده کنید.

ایده‌های خلاقانه برای استفاده از شلف و باکس دیواری:

استفاده از شلف به عنوان آینه:

می‌توانید از شلف‌های شیشه‌ای یا آینه‌ای برای ایجاد فضایی بزرگ‌تر و روشن‌تر استفاده کنید.

استفاده از شلف به عنوان میز تحریر:

با نصب شلف در ارتفاع مناسب، می‌توانید فضایی برای مطالعه و کار ایجاد کنید.

استفاده از شلف به عنوان قفسه کفش:

با نصب شلف در ورودی منزل، می‌توانید فضایی برای قرارگیری کفش‌ها ایجاد کنید.

استفاده از شلف به عنوان حفاظ نرده:

با نصب شلف به روی نرده‌ها، می‌توانید فضایی برای قرارگیری گلدان و لوازم دکوری ایجاد کنید.

استفاده از شلف به عنوان کتابخانه‌ای معلق:

با نصب شلف‌های متعدد در کنار یکدیگر، می‌توانید کتابخانه‌ای معلق و جذاب ایجاد کنید.

استفاده از شلف به عنوان جداکننده فضا:

با نصب شلف‌های عمودی، می‌توانید فضای اتاق را به دو قسمت مجزا تقسیم کنید.

استفاده از شلف به عنوان نورپردازی:

با نصب شلف‌های دارای نور مخفی، می‌توانید فضایی گرم و صمیمی ایجاد کنید.

استفاده از شلف به عنوان تابلو:

می‌توانید از شلف‌ها برای نمایش تابلوهای نقاشی و عکس‌های خود استفاده کنید.

استفاده از شلف به عنوان باغچه عمودی:

با نصب شلف‌های متعدد در کنار یکدیگر، می‌توانید باغچه‌ای عمودی و زیبا ایجاد کنید.

ایده‌های خلاقانه برای استفاده از شلف و باکس دیواری:

در اینجا چند ایده خلاقانه دیگر برای استفاده از شلف و باکس دیواری آورده شده است:

استفاده از شلف به عنوان فضایی برای نگهداری لباس‌ها:

با نصب شلف در اتاق خواب یا رختکن، می‌توانید فضایی برای نگهداری لباس‌های تا شده، جعبه‌ها و سبدها ایجاد کنید.

استفاده از شلف به عنوان فضایی برای نگهداری لوازم ورزشی:

با نصب شلف در گاراژ یا انباری، می‌توانید فضایی برای نگهداری لوازم ورزشی مانند راکت تنیس، چوب گلف و دوچرخه ایجاد کنید.

استفاده از شلف به عنوان فضایی برای نگهداری ابزار:

با نصب شلف در کارگاه یا گاراژ، می‌توانید فضایی برای نگهداری ابزارآلات و لوازم کار ایجاد کنید.

استفاده از شلف به عنوان فضایی برای نگهداری مواد غذایی:

با نصب شلف در انباری یا آشپزخانه، می‌توانید فضایی برای نگهداری مواد غذایی کنسرو شده، حبوبات و ادویه‌ها ایجاد کنید.

استفاده از شلف به عنوان فضایی برای نگهداری اسباب‌بازی:

با نصب شلف در اتاق کودک، می‌توانید فضایی برای نگهداری اسباب‌بازی‌ها، کتاب‌ها و لوازم نقاشی ایجاد کنید.

استفاده از شلف به عنوان فضایی برای نگهداری لوازم تحریر:

با نصب شلف در اتاق کار یا مطالعه، می‌توانید فضایی برای نگهداری لوازم تحریر، کتاب‌ها و اسناد ایجاد کنید.

استفاده از شلف به عنوان فضایی برای نگهداری لوازم دکوری:

با نصب شلف در پذیرایی یا اتاق خواب، می‌توانید فضایی برای نگهداری گلدان‌ها، مجسمه‌ها، قاب عکس‌ها و سایر لوازم دکوری ایجاد کنید.

نکاتی برای استفاده از شلف و باکس دیواری:

 • هنگام نصب شلف، به وزن اشیاء که می‌خواهید روی آن قرار دهید توجه کنید.
 • از شلف‌هایی استفاده کنید که با دکوراسیون منزل شما همخوانی داشته باشد.
 • از شلف‌ها به طور خلاقانه و کاربردی استفاده کنید.

با استفاده از شلف و باکس دیواری می‌توانید به فضای منزل خود نظم و زیبایی ببخشید.

ایده‌های خلاقانه برای استفاده از شلف و باکس دیواری:

در اینجا چند ایده خلاقانه دیگر برای استفاده از شلف و باکس دیواری آورده شده است:

استفاده از شلف به عنوان فضایی برای نگهداری گیاهان آپارتمانی:

با نصب شلف در کنار پنجره یا در مکانی با نور مناسب، می‌توانید فضایی برای نگهداری گیاهان آپارتمانی و ایجاد فضایی سبز و شاداب در منزل خود ایجاد کنید.

استفاده از شلف به عنوان فضایی برای نگهداری حیوانات خانگی:

با نصب شلف در مکانی مناسب، می‌توانید فضایی برای نگهداری حیوانات خانگی مانند گربه یا خرگوش ایجاد کنید.

استفاده از شلف به عنوان فضایی برای ایجاد فضایی بازی برای کودکان:

با نصب شلف در اتاق کودک، می‌توانید فضایی برای ایجاد فضایی بازی با اسباب‌بازی‌ها و کتاب‌ها ایجاد کنید.

استفاده از شلف به عنوان فضایی برای ایجاد فضایی مطالعه:

با نصب شلف در اتاق خواب یا اتاق کار، می‌توانید فضایی برای ایجاد فضایی مطالعه با کتاب‌ها و لوازم تحریر ایجاد کنید.

استفاده از شلف به عنوان فضایی برای ایجاد فضایی برای استراحت:

با نصب شلف در مکانی مناسب، می‌توانید فضایی برای ایجاد فضایی برای استراحت با کتاب، مجله و نوشیدنی ایجاد کنید.

استفاده از شلف به عنوان فضایی برای ایجاد فضایی برای کار:

با نصب شلف در اتاق کار یا گاراژ، می‌توانید فضایی برای ایجاد فضایی برای کار با ابزارآلات و لوازم کار ایجاد کنید.

استفاده از شلف به عنوان فضایی برای ایجاد فضایی برای نمایش آثار هنری:

با نصب شلف در مکانی مناسب، می‌توانید فضایی برای نمایش آثار هنری مانند نقاشی، مجسمه و عکس ایجاد کنید.

نکاتی برای استفاده از شلف و باکس دیواری:

 • هنگام نصب شلف، به وزن اشیاء که می‌خواهید روی آن قرار دهید توجه کنید.
 • از شلف‌هایی استفاده کنید که با دکوراسیون منزل شما همخوانی داشته باشد.
 • از شلف‌ها به طور خلاقانه و کاربردی استفاده کنید.