نمایش 1–24 از 239 نتیجه

شلف و باکس (160)

کتابخانه (72)

آینه قدی (10)

ویترین و بوفه (26)

جالباسی (13)

لوستر (1)

شلف مفهومی مدل شازده‌کوچولو ۲

۶۳۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل شازده‌کوچولو 2 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل شازده‌کوچولو ۱

۸۴۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل شازده‌کوچولو 1 نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل زوم

۶۳۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل زوم نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل برنده

۶۳۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل برنده نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل چرا؟

۶۳۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل چرا؟ نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل راه

۶۳۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل راه نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل پشت‌دیوار

۶۳۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل پشت‌دیوار نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل عناصر چهارگانه

۶۳۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل عناصر چهارگانه نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل مسافرت

۶۳۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل مسافرت نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل زمان

۶۳۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل زمان نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل تلویزیون

۶۳۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل تلویزیون نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل تیمورک

۸۴۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل تیمورک نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل استایل

۸۴۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل استایل نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل قاشق و چنگال

۸۴۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل قاشق و چنگال نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل خنده

۶۳۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل خنده نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل آواز در باران

۸۴۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل آواز در باران نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل آرایشگر

۸۴۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل آرایشگر نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل سرچ

۶۳۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل سرچ نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل جاده

۶۳۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل جاده نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل پیانو

۶۳۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل پیانو نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل پنگوئن

۸۴۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل پنگوئن نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل رنگ‌آمیزی

۸۴۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل رنگ‌آمیزی نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل چشم‌باز

۸۴۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل چشم‌باز نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

شلف مفهومی مدل سیبیل

۶۳۰,۰۰۰ تومان

شلف مفهومی مدل سیبیل نسل جدیدی از شلف های دکوری را در مستر چوبی برای شما تعریف کرده است. دیگر زمان استفاده از شلف های ساده در دکوراسیون‌های منزل و محل کار شما منسوخ گردیده.

دکوراسیون

طراحی دکوراسیون منزل | صفر تا صد دکوراسیون داخلی با مستر چوبی

معنی دکوراسیون: آراستن، چیدمان و مرتب کردن. در دکوراسیون داخلی، منظور چیدمان و انتخاب مناسب وسایل قسمت‌های مختلف خانه، اعم از پذیرایی، نشیمن، اتاق‌ها، آشپزخانه، حمام و دستشویی است.

کاربرد دکوراسیون:

 • خانه‌های مسکونی
 • دفاتر کاری
 • فروشگاه‌ها
 • مغازه‌ها
 • بیمارستان‌ها
 • هتل‌ها
 • و غیره

اهمیت دکوراسیون:

 • استفاده بهینه از فضای منزل
 • زیبا سازی هرچه بیشتر خانه
 • ایجاد فضایی مطبوع، گرم و دلپذیر

نکات مهم در طراحی دکوراسیون:

 • سبک زندگی ایرانیان
 • قوانین و چارچوب‌های طراحی دکوراسیون داخلی
 • هماهنگی بین اجزای داخلی منزل
 • تناسب بین سالن پذیرایی، آشپزخانه و اتاق‌ها

دکوراسیون داخلی منزل: خلق قصه ای دلنشین در آشیانه شما

مقدمه:

خانه، آشیانه‌ای گرم و امن برای هر فرد است، جایی که در آن آرام می‌گیرد و خاطرات می‌سازد. اما چه چیزی می‌تواند این آشیانه را دلنشین‌تر و زیباتر کند؟ دکوراسیون داخلی منزل، هنر و علم خلق فضایی زیبا، کاربردی و متناسب با سلیقه ساکنین است.

داستان دکوراسیونی رویایی:

تصور کنید وارد منزلی می‌شوید که با رنگ‌های آرامش‌بخش و نورپردازی دلنشین، شما را در آغوش می‌گیرد. زیبا و چیدمان اصولی، فضایی گرم و صمیمی را برای استراحت و معاشرت با خانواده فراهم کرده است. در هر گوشه‌ای از این خانه، ذوق و سلیقه ساکنین به چشم می‌آید و ظرافت و زیبایی در جزئیات به وضوح قابل مشاهده است.
اصول دکوراسیونی بی‌نظیر:

برای خلق چنین فضایی، باید به اصول دکوراسیون داخلی توجه کرد. انتخاب رنگ‌های مناسب، نورپردازی صحیح، چیدمان اصولی مبلمان و اکسسوری‌های زیبا، همگی در ایجاد فضایی دلنشین نقش دارند.

مستر چوبی، همراه شما در خلق قصه دکوراسیونتان:

مستر چوبی با ارائه طیف گسترده‌ای از محصولات دکوراسیون داخلی، از جمله شلف و باکس، کتابخانه، آینه قدی، ویترین و بوفه، جالباسی، جاکفشی، آباژور، لوستر، استند گل، فضای سبز، گلدان چوبی، خانه جنگلی، تختخواب بزرگسال، تختخواب کمجا، پاتختی، پاف، شلف و باکس کودک، تختخواب کودک، تختخواب نوجوان، تختخواب دو طبقه، تختخواب چند منظوره، سیسمونی، کلبه کودک، اسباب بازی چوبی، درآور و کشو، میز آرایش، میز تلویزیون، آینه و کنسول، کمد، میز خیاطی، سرویس بهداشتی، میز مدیریت، میز کارمندی، میز کامپیوتر، میز تحریر، هوم آفیس، میز کار، استیکر، آینه، ساعت، قاب، میز جلو مبلی و عسلی، میز غذاخوری، پارتیشن و پاراوان، اکسسوری مبل، ویترین فروشگاه، قفسه فروشگاه، دکور فروشگاه، خدمات لیزر، خدمات حکاکی، هدایا تبلیغاتی چوبی، ساخت و نصب کابینت آشپزخانه شما را در خلق فضایی رویایی یاری می‌کند. متخصصان ما با ارائه مشاوره رایگان، به شما در انتخاب بهترین محصولات متناسب با سلیقه و نیازتان کمک می‌کنند.

با دکوراسیون داخلی منزل، قصه زندگی خود را در فضایی دلنشین و زیبا روایت کنید.

دکوراسیون دفاتر و ادارات: ارتقای کارایی و پویایی در محیط کار

مقدمه:

محیط کار، دومین خانه هر فرد است و گذراندن ساعات طولانی در آن، بر روحیه و کارایی افراد تاثیر بسزایی دارد. دکوراسیون دفاتر و ادارات، نقشی کلیدی در ایجاد فضایی پویا، خلاق و کارآمد ایفا می‌کند.

داستان فضایی پویا و خلاق:

تصور کنید وارد دفتری می‌شوید که با رنگ‌های شاد و پرانرژی، حس سرزندگی و پویایی را به شما القا می‌کند. چیدمان مدرن و استفاده از مبلمان ارگونومیک، زیبا و کارآمد را برای کارمندان فراهم کرده است. نورپردازی مناسب و استفاده از گیاهان طبیعی، به زیبایی و طراوت محیط کار افزوده است.

اصول دکوراسیونی کارآمد:

برای خلق چنین فضایی، باید به اصول دکوراسیون دفاتر و ادارات توجه کرد. انتخاب رنگ‌های مناسب، نورپردازی صحیح، چیدمان اصولی مبلمان و استفاده از المان‌های خلاقانه، همگی در ایجاد فضایی پویا و کارآمد نقش دارند.

فروشگاه مستر چوبی، حامی پویایی و کارایی در محیط کار شماست:

فروشگاه مستر چوبی با ارائه طیف گسترده‌ای از محصولات دکوراسیون دفاتر و ادارات، از جمله مبلمان اداری، پارتیشن، لوازم روشنایی و اکسسوری‌های زیبا، شما را در خلق فضایی پویا و کارآمد یاری می‌کند. متخصصان ما با ارائه مشاوره رایگان، به شما در انتخاب بهترین محصولات متناسب با نیاز و سلیقه‌تان کمک می‌کنند.

با دکوراسیون دفاتر و ادارات، پویایی و کارایی را به محیط کار خود هدیه دهید.

دکوراسیون مغازه ها و فروشگاه‌ها: رمز جذب مشتریان و افزایش فروش

اصول دکوراسیونی مشتری‌پسند:

برای خلق چنین فضایی، باید به اصول دکوراسیون مغازه ها و فروشگاه‌ها توجه کرد. انتخاب رنگ‌های مناسب، نورپردازی صحیح، طراحی ویترین جذاب، چیدمان اصولی محصولات و استفاده از المان‌های خلاقانه، همگی در جذب مشتریان و افزایش فروش نقش دارند.

فروشگاه مستر چوبی، شریک شما در رونق کسب و کارتان:

فروشگاه مسترچوبی با ارائه طیف گسترده‌ای از محصولات دکوراسیون مغازه ها و فروشگاه‌ها، از جمله قفسه‌بندی، ویترین، لوازم روشنایی و اکسسوری‌های زیبا، شما را در خلق فضایی جذاب و مشتری‌پسند یاری می‌کند. متخصصان ما با ارائه مشاوره رایگان، به شما در انتخاب بهترین محصولات متناسب با نوع کسب و کار و نیازتان کمک می‌کنند.

با دکوراسیون مغازه ها و فروشگاه‌ها، مشتریان را مجذوب و فروش خود را افزایش دهید.

دکوراسیون هتل ها: خلق خاطره‌ای خوش برای میهمانان

مقدمه:

هتل ها، محلی برای استراحت و تجدید قوای مسافران هستند. دکوراسیون هتل ها، نقشی کلیدی در ایجاد فضایی آرامش‌بخش،روح نواز و خاطره‌انگیز برای میهمانان ایفا می‌کند.

داستان هتلی خاطره‌انگیز:

تصور کنید وارد هتلی می‌شوید که با طراحی و دکوراسیونی زیبا و دلنشین، شما را مجذوب خود می‌کند. لابی هتل با مبلمان اصولی و نورپردازی ملایم، فضایی آرامش‌بخش برای استراحت را فراهم کرده است. اتاق‌های هتل با طراحی شیک و استفاده از رنگ‌های آرامش‌بخش، حس صمیمیت و آرامش را به میهمانان القا می‌کند.

اصول دکوراسیون هتل:

برای خلق چنین فضایی، باید به اصول دکوراسیون هتل ها توجه کرد. انتخاب رنگ‌های مناسب، نورپردازی صحیح، چیدمان اصولی مبلمان و استفاده از المان‌های زیبا و خلاقانه، همگی در ایجاد فضایی آرامش‌بخش و خاطره‌انگیز برای میهمانان نقش دارند.

فروشگاه مستر چوبی، همراه شما در خلق تجربه‌ای به یاد ماندنی:

فروشگاه مسترچوبی با ارائه طیف گسترده‌ای از محصولات دکوراسیون هتل ها، از جمله مبلمان، فرش، پرده، لوازم روشنایی و اکسسوری‌های زیبا، شما را در خلق فضایی آرامش‌بخش و خاطره‌انگیز برای میهمانانتان یاری می‌کند. متخصصان ما با ارائه مشاوره رایگان، به شما در انتخاب بهترین محصولات متناسب با نوع هتل و نیازتان کمک می‌کنند.

با دکوراسیون صحیح هتل تان، خاطره‌ای خوش را برای میهمانان خود خلق کنید.

تائثیر دکوراسیون بر مشاغل: رونق کسب و کار با طراحی خلاقانه

تاثیر دکوراسیون بر مشاغل مختلف:

دکوراسیون، در مشاغل مختلف، تاثیرات متفاوتی دارد. به عنوان مثال، در یک بوتیک لباس، دکوراسیونی شیک و مدرن می‌تواند به جذب مشتریان جوان و شیک‌پوش کمک کند. در یک مطب پزشک، دکوراسیونی آرامش‌بخش و

اصول دکوراسیونی متناسب با شغل شما:

برای انتخاب دکوراسیونی مناسب، باید به نوع شغل، نیازهای مشتریان و فضای موجود توجه کرد. استفاده از رنگ‌های مناسب، نورپردازی صحیح، چیدمان اصولی مبلمان و استفاده از المان‌های خلاقانه، همگی در ایجاد فضایی متناسب با شغل شما نقش دارند.

فروشگاه مسترچوبی، حامی رونق کسب و کار شما:

فروشگاه مسترچوبی با ارائه طیف گسترده‌ای از محصولات ، شما را در خلق فضایی مناسب و متناسب با شغلتان یاری می‌کند. متخصصان ما با ارائه مشاوره رایگان، به شما در انتخاب بهترین محصولات متناسب با نیاز و سلیقه‌تان کمک می‌کنند.

با دکوراسیون مناسب، رونق را به کسب و کار خود هدیه دهید.

انواع سبک دکوراسیون داخلی منزل

1. سبک مدرن: رقصی از خطوط صاف و سادگی

داستان:

وارد آپارتمان مدرن می‌شوید. خطوط صاف و ساده، مبلمان با رنگ‌های خنثی و نورپردازی مخفی، فضایی آرام و شیک را خلق کرده‌اند. پنجره‌های بزرگ، نور طبیعی را به داخل دعوت می‌کنند و گیاهان آپارتمانی، حس زندگی را به فضا می‌بخشند. در این آپارتمان، هر عنصری با ظرافت و دقت انتخاب شده و نظم و هارمونی حرف اول را می‌زند.

اصول:

 • استفاده از خطوط صاف و هندسی
 • رنگ‌های خنثی با پاپ رنگی جسورانه
 • مبلمان با طراحی ساده و کاربردی
 • نورپردازی مخفی و تاکیدی
 • استفاده از متریال‌های مدرن مانند فلز، شیشه و بتن

مزایا:

 • فضایی آرام، شیک و مینیمال
 • مناسب برای افراد با سلیقه ساده و مدرن
 • سهولت در نظافت و نگهداری

2. سبک مینیمال / معاصر: خلوتِ پر از آرامش

داستان:

خانه مینیمال، مملو از آرامش و سکوت است. فضایی خلوت با وسایلی اندک، جایی که هر عنصری، داستانی برای گفتن دارد. رنگ‌های خنثی و نور طبیعی، حسی از صلح و صفا را به ارمغان می‌آورند. در این خانه، هیچ چیز اضافی وجود ندارد و هر عنصری، نقشی اساسی در کارکرد فضا ایفا می‌کند.

اصول:

 • تمرکز بر سادگی و کاربردی بودن
 • استفاده از رنگ‌های خنثی و ملایم
 • مبلمان با طراحی ساده و خطوط صاف
 • استفاده از متریال‌های طبیعی مانند چوب و سنگ
 • خلوت بودن فضا و عدم وجود تزئینات اضافی

مزایا:

 • فضایی آرام و بدون آشفتگی
 • مناسب برای افراد با روحیه کمال‌گرا
 • سهولت در نظافت و نگهداری

3. سبک صنعتی شهری: آواز آجر و فلز در قلب شهر

داستان:

در آپارتمان صنعتی شهری، آجر و فلز، هارمونی بی‌نظیری خلق کرده‌اند. نورپردازی گرم و مبلمان چرمی، فضایی دنج و صمیمی را به وجود آورده‌اند. المان‌های صنعتی مانند لوله‌های در معرض دید و لامپ‌های ادیسونی، حسی از اصالت و جسارت را به فضا می‌بخشند. در این آپارتمان، زندگی در قلب شهر جریان دارد و روح مدرنیته با اصالت گذشته در هم آمیخته است.

اصول:

 • استفاده از آجر، فلز و بتن به عنوان متریال اصلی
 • رنگ‌های خنثی با پاشش رنگ‌های گرم
 • مبلمان چرمی و صنعتی
 • نورپردازی گرم و موضعی
 • استفاده از المان‌های صنعتی مانند لوله‌ها و لامپ‌های ادیسونی

مزایا:

 • فضایی دنج، صمیمی و جسورانه
 • مناسب برای افراد با روحیه ماجراجو و مستقل و سلیقه خاص

4. سبک شیک کهنه: نغمه‌ای از خاطرات در گذر زمان

داستان:

خانه با سبک شیک کهنه، گویی از دل تاریخ بیرون آمده است. مبلمان آنتیک، رنگ‌های پاستلی و تزئینات ظریف، فضایی نوستالژیک و خاطره‌انگیز را خلق کرده‌اند. در این خانه، حس گذر زمان و اصالت اشیاء، روح زندگی را به فضا می‌بخشد.

اصول:

 • استفاده از مبلمان آنتیک و عتیقه
 • رنگ‌های پاستلی و ملایم
 • تزئینات ظریف و سنتی
 • استفاده از پارچه‌های گل‌دار و پرده‌های حریر
 • نورپردازی ملایم و گرم

مزایا:

 • فضایی نوستالژیک و خاطره‌انگیز
 • مناسب برای افراد با روحیه رمانتیک و علاقه‌مند به تاریخ
 • ایجاد حس آرامش و صمیمیت

5. سبک قومی مدرن: تلفیقی از سنت و مدرنیته

داستان:

در خانه با سبک قومی مدرن، سنت و مدرنیته در هم آمیخته‌اند. فرش‌های دستباف، رنگ‌های گرم و المان‌های قومی، فضایی اصیل و جذاب را خلق کرده‌اند. در عین حال، مبلمان مدرن و نورپردازی امروزی، حسی از پویایی و زندگی را به فضا می‌بخشند.

اصول:

 • استفاده از فرش‌های دستباف و گلیم
 • رنگ‌های گرم و شاد
 • المان‌های قومی مانند مجسمه و ظروف
 • مبلمان مدرن با خطوط ساده
 • نورپردازی امروزی و کاربردی

مزایا:

 • فضایی اصیل، جذاب و پویا
 • مناسب برای افراد علاقه‌مند به فرهنگ و سنت
 • ایجاد حس تنوع و سرزندگی

6. سبک کلاسیک: رقصی از ظرافت و تجمل

داستان:

در عمارت کلاسیک، ظرافت و تجمل حرف اول را می‌زنند. گچ‌بری‌های سقف، مبلمان سلطنتی و لوسترهای کریستالی، فضایی باشکوه و خیره‌کننده را خلق کرده‌اند. رنگ‌های طلایی و کرم، حسی از گرما و صمیمیت را به فضا می‌بخشند. در این عمارت، هر عنصری با ظرافت و دقت انتخاب شده و عظمت و زیبایی در هم آمیخته‌اند.

اصول:

 • استفاده از گچ‌بری و نقاشی‌های دیواری
 • مبلمان سلطنتی با پارچه‌های فاخر
 • لوسترهای کریستالی و تزئینات مجلل
 • رنگ‌های طلایی، کرم و قهوه‌ای
 • نورپردازی شکوهمند و دراماتیک

مزایا:

 • فضایی باشکوه، خیره‌کننده و مجلل
 • مناسب برای افراد با سلیقه سلطنتی و تجملاتی

7. سبک رترو: نوستالژیِ دورانی پر خاطره

داستان:

وارد خانه‌ای با سبک رترو می‌شوید. گویی به چند دهه قبل سفر کرده‌اید. رنگ‌های شاد و جسورانه، مبلمان با طرح‌های هندسی و لوازم دکوری نوستالژیک، فضایی پر از خاطره و حس خوشایندی را به وجود آورده‌اند. در این خانه، هر عنصری شما را به یاد دورانی پر خاطره می‌اندازد و لبخندی بر لبانتان می‌نشاند.

اصول:

 • استفاده از رنگ‌های شاد و جسورانه مانند نارنجی، سبز و آبی
 • مبلمان با طرح‌های هندسی و گل‌دار
 • لوازم دکوری نوستالژیک مانند تلفن‌های قدیمی و گرامافون
 • استفاده از کاغذ دیواری با طرح‌های شلوغ
 • نورپردازی گرم و صمیمی

مزایا:

 • فضایی شاد، پر خاطره و نوستالژیک
 • مناسب برای افراد با روحیه شاد و سرزنده
 • ایجاد حس سرزندگی و پویایی

8. سبک روستایی مدرن: آغوش گرم طبیعت در خانه

داستان:

خانه با سبک روستایی مدرن، آغوش گرم طبیعت را به شما هدیه می‌دهد. چوب، سنگ و آجر، متریال‌های اصلی این خانه هستند. رنگ‌های خنثی و ملایم، فضایی آرام و صلح‌آمیز را خلق کرده‌اند. مبلمان ساده و کاربردی، در کنار گیاهان آپارتمانی، حسی از زندگی و شادابی را به فضا می‌بخشند.

اصول:

 • استفاده از چوب، سنگ و آجر به عنوان متریال اصلی
 • رنگ‌های خنثی و ملایم مانند سفید و کرم
 • مبلمان ساده و کاربردی
 • استفاده از گیاهان آپارتمانی و گل‌های طبیعی
 • نورپردازی طبیعی و ملایم

مزایا:

 • فضایی آرام، صلح‌آمیز و دلنشین
 • مناسب برای افراد علاقه‌مند به طبیعت و آرامش
 • ایجاد حس رهایی و دوری از استرس

9. سبک طبیعی: سمفونیِ خلاقیت در آغوش طبیعت

داستان:

خانه با سبک طبیعی، گویی از دل طبیعت بیرون آمده است. چوب، سنگ و گیاهان، عناصر اصلی این خانه هستند. نور طبیعی از پنجره‌های بزرگ به داخل سرازیر می‌شود و حس زندگی و شادابی را به فضا می‌بخشد. در این خانه، خلاقیت و احترام به طبیعت حرف اول را می‌زنند.

اصول:

 • استفاده از چوب، سنگ و گیاهان به عنوان عناصر اصلی
 • رنگ‌های خاکی و طبیعی مانند سبز و قهوه‌ای
 • مبلمان ساده و ساخته شده از مواد طبیعی
 • استفاده از نور طبیعی و تهویه مناسب
 • عدم استفاده از مواد مصنوعی و شیمیایی

مزایا:

 • فضایی آرام، سالم و دلنشین
 • مناسب برای افراد علاقه‌مند به طبیعت و حفظ محیط زیست
 • ایجاد حس تعادل و آرامش

10. سبک فیوژن و التقاطی: رقص رنگ‌ها و فرهنگ‌ها

داستان:

خانه با سبک فیوژن و التقاطی، مملو از رنگ‌ها و فرهنگ‌های مختلف است. در این خانه، هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر عنصری با سلیقه و خلاقیت صاحبخانه انتخاب شده است. مبلمان از سبک‌های مختلف، رنگ‌های شاد و جسورانه و تزئینات متنوع، فضایی هیجان‌انگیز و منحصر به فرد را خلق کرده‌اند.

اصول:

 • ترکیب عناصر و سبک‌های مختلف
 • استفاده از رنگ‌های شاد و جسورانه
 • مبلمان از سبک‌های مختلف
 • تزئینات متنوع و خلاقانه
 • عدم وجود قوانین و محدودیت‌ها

مزایا:

 • فضایی هیجان‌انگیز، منحصر به فرد و خلاقانه
 • مناسب برای افراد با روحیه آزاد و جسور و سلیقه خاص

11. سبک وینتیج / قدیمی: گشتی در گذر زمان

داستان:

وارد خانه‌ای با سبک وینتیج می‌شوید. گویی در گذر زمان سفر کرده‌اید و به دنیای عتیقه‌جات قدم گذاشته‌اید. مبلمان آنتیک، رنگ‌های گرم و ملایم و تزئینات ظریف، فضایی نوستالژیک و خاطره‌انگیز را خلق کرده‌اند. در این خانه، حس گذر زمان و اصالت اشیاء، روح زندگی را به فضا می‌بخشد.

اصول:

 • استفاده از مبلمان آنتیک و عتیقه
 • رنگ‌های گرم و ملایم مانند قهوه‌ای و کرم
 • تزئینات ظریف و سنتی
 • استفاده از پارچه‌های گل‌دار و پرده‌های حریر
 • نورپردازی ملایم و گرم

مزایا:

 • فضایی نوستالژیک، خاطره‌انگیز و آرام
 • مناسب برای افراد با روحیه رمانتیک و علاقه‌مند به تاریخ
 • ایجاد حس صمیمیت و آرامش

12. سبک روستیک: آواز چوب و سنگ در قلب طبیعت

داستان:

خانه با سبک روستیک، آغوش گرم طبیعت را به شما هدیه می‌دهد. چوب، سنگ و آجر، متریال‌های اصلی این خانه هستند. رنگ‌های خنثی و ملایم، فضایی آرام و صلح‌آمیز را خلق کرده‌اند. مبلمان ساده و کاربردی، در کنار شومینه هیزمی، حسی از زندگی و شادابی را به فضا می‌بخشند.

اصول:

 • استفاده از چوب، سنگ و آجر به عنوان متریال اصلی
 • رنگ‌های خنثی و ملایم مانند سفید و کرم
 • مبلمان ساده و کاربردی
 • استفاده از شومینه هیزمی
 • نورپردازی طبیعی و ملایم

مزایا:

 • فضایی آرام، صلح‌آمیز و دلنشین
 • مناسب برای افراد علاقه‌مند به طبیعت و آرامش
 • ایجاد حس رهایی و دوری از استرس

13. سبک تلفیقی: هارمونیِ بی‌نظیر سلیقه‌ها

داستان:

خانه با سبک تلفیقی، انعکاس سلیقه منحصر به فرد شماست. در این خانه، شما از قید و بند سبک‌های خاص رها هستید و می‌توانید عناصر مورد علاقه خود را از سبک‌های مختلف با هم ترکیب کنید. خلاقیت و جسارت در این سبک حرف اول را می‌زنند و فضایی خاص و متناسب با سلیقه شما را خلق می‌کنند.

اصول:

 • ترکیب عناصر و سبک‌های مختلف
 • عدم وجود محدودیت در انتخاب رنگ، مبلمان و تزئینات
 • خلاقیت و جسارت در چیدمان فضا
 • ایجاد فضایی خاص و منحصر به فرد

مزایا:

 • فضایی خلاقانه، منحصر به فرد و متناسب با سلیقه شما
 • مناسب برای افراد با روحیه آزاد و جسور و سلیقه خاص

14. سبک آرت دکور: رقص خطوط هندسی و رنگ‌های جسورانه

داستان:

وارد آپارتمان آرت دکور می‌شوید. خطوط هندسی، رنگ‌های جسورانه و المان‌های لوکس، فضایی شیک و مدرن را خلق کرده‌اند. نورپردازی مخفی و مبلمان با طراحی خاص، حسی از تجمل و پویایی را به فضا می‌بخشند. در این آپارتمان، هر عنصری با دقت و ظرافت انتخاب شده و زیبایی و کارکرد در هم آمیخته‌اند.

اصول:

 • استفاده از خطوط هندسی و اشکال متقارن
 • رنگ‌های جسورانه و متضاد
 • مبلمان با طراحی خاص و لوکس
 • نورپردازی مخفی و تاکیدی
 • استفاده از المان‌های لوکس مانند مجسمه و تابلوهای نقاشی

مزایا:

 • فضایی شیک، مدرن و پویا
 • مناسب برای افراد با روحیه جسور و تجمل‌گرا

15. سبک صنعتی: آواز آجر و فلز در قلب شهر

داستان:

در آپارتمان صنعتی، آجر و فلز، هارمونی بی‌نظیری خلق کرده‌اند. نورپردازی گرم و مبلمان چرمی، فضایی دنج و صمیمی را به وجود آورده‌اند. المان‌های صنعتی مانند لوله‌های در معرض دید و لامپ‌های ادیسونی، حسی از اصالت و جسارت را به فضا می‌بخشند. در این آپارتمان، زندگی در قلب شهر جریان دارد و روح مدرنیته با اصالت گذشته در هم آمیخته است.

اصول:

 • استفاده از آجر، فلز و بتن به عنوان متریال اصلی
 • رنگ‌های خنثی با پاشش رنگ‌های گرم
 • مبلمان چرمی و صنعتی
 • نورپردازی گرم و موضعی
 • استفاده از المان‌های صنعتی مانند لوله‌ها و لامپ‌های ادیسونی

مزایا:

 • فضایی دنج، صمیمی و جسورانه
 • مناسب برای افراد با روحیه ماجراجو و مستقل و سلیقه خاص

نکاتی برای انتخاب سبک مناسب:

سلیقه و شخصیت خود را در نظر بگیرید. چه نوع فضایی به شما آرامش می‌دهد؟ چه رنگی را دوست دارید؟ چه نوع مبلمانی با سلیقه شما جور در می‌آید؟
به متراژ و نوع آپارتمان خود توجه کنید. سبک‌های مینیمال و مدرن برای آپارتمان‌های کوچک مناسب‌تر هستند.
بودجه خود را در نظر بگیرید. برخی از سبک‌ها مانند سبک کلاسیک و آرت دکور به هزینه بیشتری نیاز دارند.
از تصاویر و مجلات دکوراسیون داخلی ایده بگیرید.
با یک طراح داخلی مشورت کنید. طراحان داخلی می‌توانند با توجه به سلیقه و بودجه شما، بهترین سبک را برای آپارتمان شما انتخاب کنند.

16. سبک سلطنتی یا رویال: رقصی از تجمل و شکوه

داستان:

وارد عمارت سلطنتی می‌شوید. گویی در دنیای تجمل و شکوه غرق شده‌اید. گچ‌بری‌های سقف، لوسترهای کریستالی، مبلمان سلطنتی و تزئینات مجلل، فضایی باشکوه و خیره‌کننده را خلق کرده‌اند. رنگ‌های طلایی و کرم، حسی از گرما و صمیمیت را به فضا می‌بخشند. در این عمارت، هر عنصری با ظرافت و دقت انتخاب شده و عظمت و زیبایی در هم آمیخته‌اند.

اصول:

 • استفاده از گچ‌بری و نقاشی‌های دیواری
 • مبلمان سلطنتی با پارچه‌های فاخر
 • لوسترهای کریستالی و تزئینات مجلل
 • رنگ‌های طلایی، کرم و قهوه‌ای
 • نورپردازی شکوهمند و دراماتیک

مزایا:

 • فضایی باشکوه، خیره‌کننده و مجلل
 • مناسب برای افراد با سلیقه سلطنتی و تجملاتی

نکاتی برای دکوراسیون به سبک سلطنتی:

 • از رنگ‌های طلایی، کرم و قهوه‌ای به عنوان رنگ‌های پایه استفاده کنید.
 • از مبلمان سلطنتی با پارچه‌های فاخر و منبت‌کاری‌های ظریف استفاده کنید.
 • از لوسترهای کریستالی، آینه‌های بزرگ و تابلوهای نقاشی نفیس استفاده کنید.
 • از فرش‌های دستباف و پرده‌های مخمل استفاده کنید.
 • از نورپردازی شکوهمند و دراماتیک برای ایجاد فضایی باشکوه استفاده کنید.

17. سبک هالیوود ریجنسی: تجلیِ زرق و برق در دنیای سینما

داستان:

وارد خانه‌ای با سبک هالیوود ریجنسی می‌شوید. گویی به دنیای زرق و برق و تجملات هالیوود قدم گذاشته‌اید. رنگ‌های شاد و جسورانه، مبلمان با طراحی منحصر به فرد و اکسسوری‌های لوکس، فضایی شیک و پویا را خلق کرده‌اند. در این خانه، حس سرزندگی و پویایی موج می‌زند و هر عنصری حسی از جذابیت و خاص بودن را به فضا می‌بخشد.

اصول:

 • استفاده از رنگ‌های شاد و جسورانه مانند نارنجی، سبز و آبی
 • مبلمان با طراحی منحصر به فرد و پارچه‌های براق
 • اکسسوری‌های لوکس مانند مجسمه‌های طلایی و آینه‌های بزرگ
 • استفاده از نورپردازی مخفی و تاکیدی
 • ترکیب المان‌های مدرن و کلاسیک

مزایا:

 • فضایی شیک، پویا و جذاب
 • مناسب برای افراد با روحیه شاد و جسور و سلیقه خاص

نکاتی برای دکوراسیون به سبک هالیوود ریجنسی:

 • از رنگ‌های شاد و جسورانه به عنوان رنگ‌های پایه استفاده کنید.
 • از مبلمان با طراحی منحصر به فرد و پارچه‌های براق استفاده کنید.
 • از اکسسوری‌های لوکس مانند مجسمه‌های طلایی و آینه‌های بزرگ استفاده کنید.
 • از فرش‌های با طرح‌های هندسی و پرده‌های مخمل استفاده کنید.
 • از نورپردازی مخفی و تاکیدی برای ایجاد فضایی شیک و پویا استفاده کنید.

18. سبک اسکاندیناوی: آغوش گرم طبیعت در قلب خانه

داستان:

وارد خانه‌ای با سبک اسکاندیناوی می‌شوید. گویی در آغوش گرم طبیعت غرق شده‌اید. رنگ‌های خنثی و ملایم، چوب روشن، گیاهان آپارتمانی و نور طبیعی، فضایی آرام و صلح‌آمیز را خلق کرده‌اند. در این خانه، حس سادگی و مینیمالیسم موج می‌زند و هر عنصری حسی از صمیمیت و آرامش را به فضا می‌بخشد.

اصول:

 • استفاده از رنگ‌های خنثی و ملایم مانند سفید، کرم و خاکستری
 • چوب روشن به عنوان متریال اصلی
 • گیاهان آپارتمانی و گل‌های طبیعی
 • نور طبیعی و تهویه مناسب
 • عدم استفاده از مواد مصنوعی و شیمیایی

مزایا:

 • فضایی آرام، صلح‌آمیز و دلنشین
 • مناسب برای افراد علاقه‌مند به طبیعت و آرامش
 • ایجاد حس رهایی و دوری از استرس

نکاتی برای دکوراسیون به سبک اسکاندیناوی:

 • از رنگ‌های خنثی و ملایم به عنوان رنگ‌های پایه استفاده کنید.
 • از مبلمان ساده و کاربردی با چوب روشن استفاده کنید.
 • از گیاهان آپارتمانی و گل‌های طبیعی برای ایجاد حس سرزندگی استفاده کنید.
 • از نور طبیعی و تهویه مناسب برای ایجاد فضایی دلنشین استفاده کنید.
 • از شمع و اسانس‌های طبیعی برای ایجاد فضایی آرام استفاده کنید.

راز خلق قصه ای ناب در خانه: نکات مهم در انتخاب دکوراسیون داخلی منزل

داستان:

تصور کنید در آغوش امن خانه خود نشسته اید، گویی هر عنصر دکور، قصه ای از زیبایی و آرامش را برای شما زمزمه می کند. انتخاب دکوراسیون داخلی، خلق یک شاهکار هنری منحصر به فرد است که روح شما را جلا می دهد. اما چگونه می توانید این شاهکار را خلق کنید؟

اصول:

شناخت شخصیت و سلیقه خود: چه نوع فضایی به شما آرامش می دهد؟ چه رنگ ها و طرح هایی روح شما را نوازش می کنند؟ به ندای قلبتان گوش دهید و دکوراسیونی را انتخاب کنید که انعکاس دهنده شخصیت شما باشد.
توجه به تناسب و هارمونی: هر عنصر دکور، از رنگ دیوارها تا مبلمان و اکسسوری ها، باید در هارمونی کامل با یکدیگر باشند. گویی یک ارکستر سمفونی زیبایی را در خانه شما به نغمه می نشاند.
کارآمدی و تناسب با نیازهای شما: دکوراسیون فقط زیبایی نیست، بلکه باید کارآمد و متناسب با نیازهای شما باشد. فضایی که در آن زندگی می کنید باید به شما آرامش و آسایش هدیه دهد.
نور، جادوی پنهان: نورپردازی مناسب، روح دکوراسیون شما را جلا می دهد. از نور طبیعی و مصنوعی به طور خلاقانه استفاده کنید تا فضایی دلنشین و پرانرژی خلق کنید.
بودجه و برنامه ریزی: دکوراسیون رویایی شما در دسترس است! با برنامه ریزی و مدیریت بودجه می توانید به مرور زمان شاهکار خود را خلق کنید.

با رعایت این نکات، دکوراسیون شما نه تنها زیبا و چشم نواز خواهد بود، بلکه انعکاس دهنده شخصیت و سلیقه شما نیز خواهد بود.

سمفونی رنگ و نور: عوامل تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

داستان:

وارد خانه ای می شوید که گویی هر عنصر آن با شما نجوا می کند. رنگ ها، نور، چیدمان و حتی کوچکترین اکسسوری ها، داستانی از زیبایی و آرامش را روایت می کنند. اما چه عواملی در خلق این سمفونی زیبا نقش دارند؟

اصول:

رنگ: رنگ ها، زبان احساسات هستند. با انتخاب رنگ های مناسب، می توانید فضایی شاد، آرام، پرانرژی یا رمانتیک خلق کنید.
نور: نور، جادوگر فضا است. نورپردازی مناسب، می تواند فضا را بزرگتر، دنج تر و یا پرانرژی تر نشان دهد.
چیدمان: چیدمان مبلمان و اشیاء، نقشی کلیدی در کارآمدی و زیبایی فضا دارد. با چیدمانی خلاقانه، می توانید فضایی دلنشین و کاربردی خلق کنید.
سبک دکوراسیون: انتخاب سبک دکوراسیون مناسب، به شما کمک می کند تا هارمونی و نظم را در فضا ایجاد کنید.
اکسسوری ها: اکسسوری ها، جواهرات دکوراسیون شما هستند. با انتخاب اکسسوری های مناسب، می توانید شخصیت و سلیقه خود را به فضا ببخشید.

با در نظر گرفتن این عوامل، می توانید دکوراسیونی خلق کنید که انعکاس دهنده سلیقه و نیازهای شما باشد.

رقص نور و سایه در قاب زندگی: ابعاد و فرم در دکوراسیون داخلی منزل

داستان:

در خانه ای قدم می زنید که گویی هر گوشه آن، حسی از پویایی و زیبایی را به شما القا می کند. بازی نور و سایه، ابعاد و فرم ها، داستانی از خلاقیت و ظرافت را روایت می کنند.

اصول:

ابعاد: تناسب ابعاد فضا با مبلمان و اشیاء، نقشی کلیدی در زیبایی و کارآمدی فضا دارد.
فرم: انتخاب فرم های مناسب برای مبلمان و اشیاء، می تواند به ایجاد فضایی پویا و جذاب کمک کند.
خطوط: خطوط صاف، منحنی یا زاویه دار، هر کدام حسی خاص به فضا می بخشند.
ارتفاع: ارتفاع سقف و چیدمان عمودی، می تواند فضا را بزرگتر و یا دنج تر نشان دهد.
فضاهای خالی: استفاده خلاقانه از فضاهای خالی، می تواند به زیبایی و کارآمدی فضا کمک کند.

با در نظر گرفتن این اصول، می توانید دکوراسیونی خلق کنید که نه تنها زیبا و چشم نواز باشد، بلکه متناسب با نیازهای شما نیز باشد.

چگونه زیباترین دکوراسیون داخلی را داشته باشیم؟

داستان:

همیشه به دنبال زیباترین دکوراسیون داخلی هستید؟ دکوراسیونی که انعکاس دهنده سلیقه و شخصیت شما باشد و در عین حال، فضایی آرام و دلنشین را برای شما خلق کند.

اصول:

اندازه منزل: متراژ منزل شما، اولین عاملی است که باید در نظر بگیرید. انتخاب مبلمان و اشیاء مناسب با متراژ منزل، می تواند به زیبایی و کارآمدی فضا کمک کند.
نوع لوازم منزل: انتخاب نوع مبلمان، اشیاء و اکسسوری ها، به سلیقه و نیازهای شما بستگی دارد.
شرایط جوی خانواده ما: شرایط آب و هوایی منطقه ای که در آن زندگی می کنید، می تواند در انتخاب رنگ ها و جنس مبلمان و اشیاء تاثیر گذار باشد.
بودجه موردنظر: با برنامه ریزی و مدیریت بودجه، می توانید به مرور زمان دکوراسیونی زیبا و متناسب با سلیقه خود را خلق کنید.