میخوام کابینت بخرم چیکار کنم ؟

برای سفارش کابینت آشپزخانه باید مراحل زیر را طی نمود : اندازه گیزی، طراحی، ساخت و نصب. مستر چوبی درتمامی این مراحل با شماست 😉


[icon_box icon=”basic-pencil-ruler” icon_style=”outlined” icon_color=”#ec7a5c” link_name=”اطلاعات بیشتر …” link_url=”https://www.mrchoobi.com/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AA”]

اندازه گیری

هر چهار بخش ساخت کابینت یک آشپزخانه دارای اهمیت زیادی میباشد اما میتوان گفت اصلی ترین و مهمترین بخش آن اندازه گیری یا تعیین متراژ آن میباشد، مطلبی که هم خریدار از لحاظ هزینه و هم سازنده از لحاظ فنی باید آگاهی لازم به آن را دارا باشند، اگر میخواهید تمام اصول اندازه گیری یا متراژ زدن آشپزخانه خود را بدانید با مستر چوبی همراه باشید.

[/icon_box]

[icon_box icon=”software-pen” icon_style=”outlined” icon_color=”#ec7a5c” link_name=”اطلاعات بیشتر …” link_url=”https://www.mrchoobi.com/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AA”]

طراحی کابینت

دومین بخش مهم ساخت کابینت یک آشپزخانه طراحی آن میباشد، همیشه و قبل از انجام هر کاری باید برای آن طرحی پیاده سازی نمائیم تا متوجه نقاظ ضعف و قدرت آن و گرفتن ایده های جدید باشیم. ما بعد از اندازه گیری و قبل از اجرا تصاویر سه بعدی یا ۳D آشپزخانه شما را طراحی نموده تا به آنچه که نزدیکتر خواسته شما از کابینت آشپزخانه است برسیم

[/icon_box]

[icon_box icon=”basic-hammer” icon_style=”outlined” icon_color=”#ec7a5c” link_name=”اطلاعات بیشتر …” link_url=”https://www.mrchoobi.com/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87″]

ساخت کابینت

و اما بخش ساخت کابینت، این بخش با توجه به اینکه کاملاً در حیطه فنی موضوع ساخت کابنت قرار دارد باید با اطمینان خاطر خریدار و شرافت کاری سازنده همراه باشد. با توجه به وجود متریال های گوناگون با قیمت های مختلف در بازار امکان به اصطلاح کم گذاشتن از کار و به نوعی فریب دادن مشتری بسیار زیاد است. مستر چوبی سعی میکند تا حدودی شما را با این موضوع آشنا نماید.

[/icon_box]

[icon_box icon=”arrows-square-check” icon_style=”outlined” icon_color=”#ec7a5c” link_name=”اطلاعات بیشتر …” link_url=”https://www.mrchoobi.com/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AA”]

نصب

بخش مهم و پایانی سفارش یک کابینت نصب آن است. بخش مهمی که رکن اصلی برای طول عمر کابینت و از همه مهمتر ایمنی افراد و وسایل آشپزخانه را بر عهده دارد. همانطور که قبل تر توضیح داده شد چنانچه بخش اول یعنی اندازه گیری کابینت با اصول و آگاهی کافی صورت گرفته باشد بخش نصبب بسیار راحت و در غیر اینصورت با چالش های مختلفی روبرو خواهد بود.

[/icon_box]

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

به ما انسانها حق انتخاب داده اند، پس نمی توانیم مسئولیت ها را به گردن خدا یا طبیعت بیندازیم، بلکه مسئولیت خود ماست و باید خود، آن را به دوش بکشیم.  “آرنولد توین‌بی”
همه ما انتخاب شده ایم و نیز انتخاب میکنیم، انتخاب درست یعنی شروعی دلنشین و پایانی دلپذیر.  “مستر چوبی”