پلن های قیمت کابینت آشپزخانه

BWL Angular Pricing Table - Blue Theme
پلن ارزان
12% حمل و نصب
250-450 تهزار برحسب متر مربع
 • یونیت لترون
 • درب ام دی اف معمولی
 • صفحه غیر شرکتی
 • لولا معمولی
 • ریل معمولی و جک معمولی
 • دستگیره معمولی
 • نقشه سه بعدی معمولی 50.000
 • بدون نورپردازی
پلن اقتصادی
12% حمل و نصب
450-650 تهزاربرحسب متر مربع
 • یونیت ام دی اف ایرانی
 • درب ام دی اف عالی ایرانی
 • صفحه شرکتی
 • لولا آرامبند
 • ریل ساچمه ائی و جک معمولی
 • دستگیره تا سه هزار تومن
 • نقشه سه بعدی معمولی
 • بدون نورپردازی
پلن حرفه ائی
650-850 تهزاربرحسب متر مربع
8% حمل و نصب
 • یونیت ام دی اف مغز خارجی
 • ام دی اف خارجی
 • صفحه شرکتی
 • لولا آرمبند
 • ریل برند و جک ساعتی
 • دستگیره تا پنج هزار تومن
 • نقشه سه بعدی حرفه ائی
 • با نورپردازی
پلن لاکچری
850-2.00 تهزاربرحسب متر مربع
رایگان حمل و نصب
 • یونیت ام دی اف مغز خارجی
 • ام دی اف خارجی
 • صفحه کورین یا پلی وود
 • لولا برند
 • ریل و جک برند
 • دستگیره تا ده هزار تومن
 • نقشه سه بعدی حرفه ائی
 • با نورپردازی